پایه

1,450,000
ماهانه
بروزرسانی هسته وردپرس
افزایش امنیت سایت
افزایش سرعت سایت
بروزرسانی فقط افزونه های نصب شده
خرید افزونه با مشتری در صورت نیاز به افزونه جدید
رفع تمام خطاهای احتمالی وردپرس و قالب
اگر احتیاج به برنامه نویسی
و تغییرات زیادی برای رفع خطای
قالب نیاز باشد رفع خطا انجام نمیشود
در این بسته به هیچ عنوان
محتوا و برگه به سایت اضافه نمی شود
هیچ تغییراتی در قالب داده نمی شود
فقط بروزرسانی رفع خطا و بک آپ

برنزی

2,500,000
ماهانه
افزودن مطلب و عکس به سایت
افزودن برگه جدید به سایت
بروزرسانی هسته وردپرس
افزایش امنیت سایت
افزایش سرعت سایت
سایت تک زبانه
بروزرسانی و خرید افزونه با مشتری
رفع تمام خطاهای احتمالی فقط هسته وردپرس
اگر خطا در قالب سایت باشد
مربوط به واحد طراحی می شود
رفع خطا قالب سایت شامل این بسته نمی باشد
اکر طراحی قالب توسط ما انجام شده باشد
رفع ایرادات در این بسته انجام می شود

برنزی پلاس

3,500,000
ماهانه
افزودن مطلب و عکس به سایت
افزودن برگه جدید به سایت
بروزرسانی هسته وردپرس
افزایش امنیت سایت
افزایش سرعت سایت
سایت دو زبانه
بروزرسانی و خرید افزونه با مشتری
رفع تمام خطاهای احتمالی فقط هسته وردپرس
اگر خطا در قالب سایت باشد
مربوط به واحد طراحی می شود
رفع خطا قالب سایت شامل این بسته نمی باشد
اکر طراحی قالب توسط ما انجام شده باشد
رفع ایرادات در این بسته انجام می شود

نقره ای

4,500,000
ماهانه
افزودن مطلب و عکس به سایت
افزودن برگه جدید به سایت
بروزرسانی هسته وردپرس
افزایش امنیت سایت
افزایش سرعت سایت
سایت تک زبانه
بروزرسانی افزونه توسط ما
رفع تمام خطاهای احتمالی فقط هسته وردپرس
اگر خطا در قالب سایت باشد
مربوط به واحد طراحی می شود
رفع خطا قالب سایت شامل این بسته نمی باشد
اکر طراحی قالب توسط ما انجام شده باشد
رفع ایرادات در این بسته انجام می شود

نقره ای پلاس

5,500,000
ماهانه
افزودن مطلب و عکس به سایت
افزودن برگه جدید به سایت
بروزرسانی هسته وردپرس
افزایش امنیت سایت
افزایش سرعت سایت
سایت دو زبانه
بروزرسانی افزونه توسط ما
رفع تمام خطاهای احتمالی فقط هسته وردپرس
اگر خطا در قالب سایت باشد
مربوط به واحد طراحی می شود
رفع خطا قالب سایت شامل این بسته نمی باشد
اکر طراحی قالب توسط ما انجام شده باشد
رفع ایرادات در این بسته انجام می شود